Download App

044 - 4028 - 7777

Home/ Fresh Water / Tilapia / Jilabi Kendai

Tilapia / Jilabi Kendai

Gross Weight: 1 Kg

Net Weight: 700 gm to 750 gm

15 in stock